Gemeenten moeten in de toekomst samen met schoolbesturen een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP) ontwikkelen. Onderwijsminister Arie Slob komt daartoe met een wetswijziging.

De gedachte achter het wettelijk verplichte IHP is dat het voor gemeenten en schoolbesturen duidelijker wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. Zij moeten in overleg met elkaar afspraken maken over wat zij belangrijk vinden. Schoolbesturen stellen daartoe een meerjarig onderhoudsplan op.

Ook moet deze wetswijziging het eenvoudiger maken verschillende geldstromen voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud met elkaar te combineren. Renovatie wordt een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Dit zou ertoe moeten leiden dat het bijvoorbeeld makkelijker wordt om bestaande gebouwen te verduurzamen.

Het wettelijk verplichte IHP is een stap voorwaarts voor het primair en voortgezet onderwijs, zegt juridisch adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB, omdat het schoolbesturen meer zekerheid biedt. ‘Nu kan een gemeente nog eenzijdig beslissen om een IHP te wijzigen. Dat kan niet meer zomaar als de wettelijke plicht er komt om samen IHP’s op te stellen. Gemeente en besturen worden gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan’, aldus Bloemers.

Investeringsverbod versoepeld

De wetswijziging zal ook zijn gericht op een versoepeling van het investeringsverbod op het gebied van onderwijshuisvesting in het primair onderwijs. Dit moet het mogelijk maken dat schoolbesturen meebetalen aan investeringen die ten goede komen aan de kwaliteit van schoolgebouwen of die de exploitatiekosten kunnen drukken.

De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Deel dit bericht: