Het ministerie van OCW heeft de derde geactualiseerde versie van de Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne gepubliceerd.

De eerste en tweede versie van deze handreiking voor schoolbesturen en gemeenten zijn in april jongstleden verschenen. De informatie in de derde geactualiseerde versie is in lijn met de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden, die de Eerste Kamer op 5 juli met algemene stemmen heeft aangenomen.

De handreiking kan de komende periode waar nodig nog verder worden aangevuld en geactualiseerd.

Download handreiking

Deel dit bericht: