‘De openbare en algemeen toegankelijke scholen zetten op basis van hun kernwaarde gelijkwaardigheid in op gelijke kansen en goed onderwijs voor alle kinderen. Het is mooi dat dit nu in de volle breedte in de schijnwerpers staat, want alleen zo kunnen we zorgen voor een in alle opzichten gezonde samenleving.’ Dat zegt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB in zijn column in het voorjaarsnummer van magazine Naar School!.

‘In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komen gelijke kansen en goed onderwijs voor alle kinderen aan bod in de programma’s van verschillende politieke partijen. Arie Slob adviseert zijn nu nog onbekende opvolger in een nieuw kabinet om door te gaan met de Gelijke Kansen Alliantie. De minister stelt terecht dat bevorderen van kansengelijkheid om een lange adem vraagt. Eigenlijk is het gek dat we dit met elkaar kennelijk nog niet hebben geregeld, maar nu dat zo is, moeten we er inderdaad mee doorgaan. Simpelweg omdat elk kind goed onderwijs verdíent. Zo zit ik er altijd al in, en de openbare scholen ook. Vandaar dat een van de kernwaarden van de openbare scholen gelijkwaardigheid is. Iedereen, dus ook elk kind, is evenveel waard.’

Naar inclusiever onderwijs

‘Gelijkwaardigheid betekent niet dat elk kind gelijk is. Integendeel zelfs: elk kind is uniek met zijn eigen talenten. Aan ons in het onderwijs de taak om die talenten tot bloei te laten komen, ook als dat bijvoorbeeld door een beperking lastig kan zijn.

Dat is de reden waarom VOS/ABB deelneemt aan de beweging Naar inclusiever onderwijs. Het is buitengewoon positief dat nu ook de politiek daar zijn nek voor uitsteekt, in de vorm van leerrecht. Dat is een veel positievere insteek dan de leerplicht, die nu nog centraal staat. Natuurlijk, elk kind moet goed onderwijs volgen. Het is goed dat dat bij wet is geregeld. Maar nog beter is het om wettelijk vast te leggen dat elk kind recht heeft op het beste onderwijs. Leerrecht dus. Dat plan is nu

opgepakt door D66 en krijgt steun van de politiek.’

Iedereen welkom!

‘Openbaar onderwijs is van en voor iedereen. Dat komt prachtig tot uiting in de kernwaarden vrijheid en ontmoeting. In de openbare school is iedereen welkom. Dat betekent dat elke leerling kan zijn wie hij is, samen met anderen. Dat geldt natuurlijk

ook voor personeelsleden. We zijn het aan de samenleving verplicht, vind ik, dat alle scholen van en voor iedereen zijn. Daarom is het goed dat acceptatieplicht weer op tafel ligt. De PvdA wil artikel 23 over de vrijheid van onderwijs zodanig moderniseren

dat geen enkele school nog met de Grondwet in de hand leerlingen mag weigeren. Ook dat punt komt in programma’s van andere politieke partijen terug. Dat is mooi, alleen vereist ook een grondwetswijziging een lange adem!’, aldus Teegelbeckers.

Deel dit bericht: