Het bestuur van VOS/ABB benoemt Hans Teegelbeckers tot directeur van VOS/ABB. Hij volgt Ritske van der Veen op, die met pensioen gaat.

Na een uitgebreide sollicitatieprocedure heeft het bestuur van VOS/ABB unaniem besloten dat Hans Teegelbeckers de volgende directeur van de vereniging wordt. Hij is sinds 2006 als beleidsmedewerker aan VOS/ABB verbonden. Sinds 2014 zit Hans Teegelbeckers in het managementteam van de vereniging.

Excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs

Zijn inzet zal zijn om er als directeur voor te zorgen dat de koers van VOS/ABB gericht blijft op excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor elke leerling. Goed onderwijs staat voor VOS/ABB nadrukkelijk in het teken van een in alle opzichten gezonde samenleving. Dit is extra belangrijk nu er in onze maatschappij sprake is van polarisatie en onzekerheid over het onbekende.

Vanuit de ideologie dat er goed onderwijs moet zijn voor ieder kind, zal VOS/ABB onder leiding van Hans Teegelbeckers op verschillende beleidsterreinen vorm en inhoud blijven geven aan identiteitsgebonden belangenbehartiging. Het doel hiervan is dat goed (openbaar) onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot goede en gelukkige volwassenen in een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit, gelijkwaardigheid, respect en democratisch debat.

Daarnaast blijft VOS/ABB streven naar het concept School!. Dit concept gaat ervan uit dat het onderwijs in de toekomst boven de huidige denominaties uitstijgt. Het is in dit kader van belang dat het dualisme vanuit artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs ter discussie wordt gesteld.

Governance, identiteit, samenwerking

Hans Teegelbeckers was tot nu toe als beleidsmedewerker nauw betrokken bij verschillende projecten van VOS/ABB. Hij richtte zich op governance en coördineerde bovenschoolse contactgroepen van leden.

Ook hield hij zich bezig met de identiteit van de openbare en algemeen toegankelijke scholen in relatie tot onder andere godsdienst en levensbeschouwing. Samen met collega’s ontwikkelde hij het Zelfevaluatiekader Identiteit alsmede het trainingsspel ID!ee. Hij is ook altijd al actief geweest in de discussie over grondwetsartikel 23 en het toekomstconcept School!.

Het werk van Hans Teegelbeckers betrof tevens demografische krimp en de gevolgen daarvan op het (openbaar) onderwijs. Daarbij zette hij in op positieve samenwerking met het bijzonder onderwijs om ervoor te zorgen dat overal voor elk kind goed onderwijs blijft bestaan.

Kennismaken op algemene ledenvergadering

Op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op woensdag 23 november in Amersfoort kunt u kennismaken met Hans Teegelbeckers. Na de ALV en het daarop aansluitende gratis toegankelijke symposium dat VOS/ABB organiseert, zal de huidige directeur Ritske van der Veen afscheid nemen. Hij gaat per 1 januari 2017 met pensioen.

Deel dit bericht: