‘Het is belangrijk en verantwoord dat kinderen weer naar school gaan. Tegelijk snap ik dat sommige leraren bezorgd zijn.’ Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in het kader van de richtlijnen voor de heropening van het primair onderwijs.

Slob wijst erop dat het volgens het Outbreak Management Team (OMT) verantwoord is om de kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf maandag 8 februari weer op locatie les te laten volgen. ‘De risico’s zijn beperkt’, aldus de minister. Maar hij zegt ook te snappen dat er leraren zijn die zich zorgen maken om hun gezondheid. Daarom worden extra maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. ‘Ik realiseer me dat dit best wat organisatie vraagt van de school. Wij zullen ze daar zoveel mogelijk bij ondersteunen.’

Het ministerie van OCW heeft een overzicht van de richtlijnen gepubliceerd voor de heropening van de scholen:

 • Ophalen en brengen

  Ouders die kinderen van de groepen 1 tot en met 6 brengen en halen, blijven buiten de school. Ook houden ze afstand en dragen ze een mondkapje. Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school. Ook zijn er gespreide begin- en eindtijden en pauzes, om contacten te beperken.

 • Groepjes

  Onderwijspersoneel houdt zoals altijd anderhalve meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is dat niet verplicht. Wel geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken, voor het geval er toch een besmetting plaatsvindt. Dan hoeven minder leerlingen in quarantaine. Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen klas en klassen worden niet gemengd.

 • Mondkapje

  Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan desgewenst een mondkapje of faceshield dragen. Dit is niet verplicht. Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas, als zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingverkeer gemaakt.

 • Quarantaine

  Onderwijspersoneel en leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan vijf dagen in quarantaine. Daarna kunnen ze zich laten testen of nog vijf dagen langer in quarantaine blijven. Scholen geven in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

 • Testen

  Er wordt in de week van 8 februari op de eerste locaties gestart met sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten of voor leraren die in contact zijn geweest met een besmet persoon. De inzet is om binnen drie maanden een landelijk aanbod van sneltesten voor leraren te realiseren. Daarnaast hebben de leraren nog steeds prioriteit in de ‘gewone’ teststraat.

Het ministerie wijst erop dat de richtlijnen ook gelden voor het speciaal onderwijs, met daarbij ruimte voor maatwerk.

Lees meer…

Deel dit bericht: