De Helpdesk van VOS/ABB geeft samen met Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs een toelichting op de fiscale consequenties van het individuele basisbudget voor werknemers in het voortgezet onderwijs. 

In de cao is opgenomen dat een werknemer jaarlijks de beschikking krijgt over een individueel basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen de levensfase en de persoonlijke situatie en die de duurzame inzetbaarheid van de werknemer vergroten. Het basisbudget kan worden ingezet met betrekking tot de invulling van de werkzaamheden of voor verlof.

De toelichting van de Helpdesk en Visser & Visser op de fiscale consequenties staat in het besloten ledengedeelte van deze website. Als u met de codes van uw organisatie bent ingelogd, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: