Het pesten van homoseksuele leerlingen en leraren is toegenomen, net als het wapenbezit op school. Ook religieus extremisme vormt een gevaar voor de veiligheid in en om scholen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor.

In de Veiligheidsmonitor 2014 staat dat het overgrote deel van de leerlingen en docenten zich veilig op en rond de school. Op de basisscholen gaat het om 94 procent van het onderwijspersoneel en 97 procent van de leerlingen. Voor het voortgezet onderwijs is dit respectievelijk 89 procent en 94 procent.

Staatssecretaris Dekker: ‘Gelukkig voelen de meeste kinderen en leraren zich veilig. Maar de afgelopen tijd zie je op sommige vlakken een toename van incidenten. In procenten is dat misschien minimaal, maar voor iedereen die bijvoorbeeld slachtoffer wordt van pesten is dat natuurlijk verschrikkelijk.’

De staatssecretaris benadrukt dat een veilige school essentieel voor kinderen. ‘Want als dat niet zo is, dan richt dat grote schade aan. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar de schoolprestaties lijden er ook onder.’

Religieus extremisme

De Veiligheidsmonitor 2014 geeft ook een beeld van het religieus extremisme op school. Van de schoolleiders zegt 4 procent dat deze vorm van extremisme op school voorkomt. Gemiddeld gaat het om 0,1 incident per locatie.

Dekker vindt dat radicalisering op school moet worden aangepakt: ‘Dit thema is natuurlijk heel actueel geworden na de aanslagen in Parijs. Geradicaliseerde jongeren vormen een bedreiging voor de veiligheid op en buiten de school.’

In het kader van het kabinetsplan om jihadisme aan te pakken, kunnen scholen worden ondersteund in het omgaan met radicaliserende jongeren. Verder met de website van de rijksoverheid dat alle instellingen actuele informatie krijgen over dit onderwerp.

Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan burgerschap om duidelijk te maken wat de vrije waarden van de Nederlandse samenleving betekenen.

Deel dit bericht: