De nieuwe cao-tekst over duurzame inzetbaarheid is gepubliceerd.

Tussen de sociale partners was onenigheid ontstaan over dit hoofdstuk van de CAO PO 2014-2015, dat eind september werd gepubliceerd. Ze gingen opnieuw om de tafel, wat heeft geresulteerd in een aangepaste tekst. Bij de nieuwe versie zit een toelichting.

Het is tot nu toe het enige hoofdstuk van de cao waarvan de tekst is gepubliceerd. Overige afspraken in de CAO PO moeten nog in definitieve teksten worden vastgelegd. De sociale partners spreken van ‘een omvangrijke en op onderdelen ook technisch gecompliceerde opgave’.

Het overleg tussen de sociale partners is ‘constructief’. Er wordt ‘voortvarend gewerkt’, zo melden ze, waarbij ze zeggen te ‘hechten aan snelheid maar ook aan zorgvuldigheid’.

Het overleg zou zich in een afrondend stadium bevinden, ‘waarbij publicatie van de integrale nieuwe cao-tekst op zo kort mogelijke termijn zal plaatsvinden’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: