Inclusief onderwijs betekent dat alle kinderen samen naar school gaan. Directeur Teun Dekker van basisschool De Kroevendonk in Roosendaal was woensdagochtend te gast in het Radio 1 Journaal om hier uitleg over te geven.

Het gesprek met Dekker stond in het teken van de startconferentie van de beweging Naar inclusiever onderwijs. VOS/ABB is een van de initiatiefnemers van deze landelijke beweging om het reguliere onderwijs voor álle kinderen toegankelijk te maken, ook als een kind extra ondersteuning nodig heeft.

Hij vertelde op Radio 1 dat zijn school in principe geen enkel kind verwijst naar het speciaal onderwijs of naar andere settings. ‘Alles zit kriskras door elkaar’, zo bevestigde hij het beeld dat presentator Jurgen van den Berg schetste. Maar dit betekent natuurlijk niet dat de hele klas volzit met rolstoelen, benadrukte Dekker.

Geen labels op kinderen plakken!

De directeur uit Roosendaal legde uit dat bij inclusief onderwijs kinderen met bijvoorbeeld autisme of het syndroom van Gilles de la Tourette geen labels opgeplakt krijgen. ‘Labeltjes moet je soms hebben omdat het financieel handig is, voor de rest zijn het gewoon kinderen die samen naar school gaan.’

Inclusief onderwijs vergt een andere organisatie binnen de school. Ondersteuning en deskundigheid van specialisten zijn volgens Dekker noodzakelijk. Op de vraag hoe het financieel lukt, antwoordde hij dat inclusief onderwijs niet duurder is. Het gaat er volgens hem om dat geld voor onderwijs en zorg op een goede manier aan elkaar worden gekoppeld. Daarbij spelen de samenwerkingsverbanden een belangrijke rol.

Gesprek met Teun Dekker terugluisteren

Deel dit bericht: