Veel scholen onderzoeken nog of hun gebouw voldoet aan de wettelijke ventilatienormen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob op de dag waarop hij het eindrapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen naar de Tweede Kamer stuurt. Hij meldt ook dat het kabinet met 360 miljoen euro komt om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren.

Op basis van een inventarisatie concludeert het coördinatieteam dat 38% van de onderzochte schoolgebouwen (2678 locaties) voldoet aan de bestaande normen, terwijl 11% (777 locaties) daar nog niet aan voldoet. Daar zijn technische aanpassingen nodig. Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet worden uitgevoerd.

De inventarisatie volgde op onrust over de mogelijkheid dat het coronavirus zich via ventilatiesystemen door gebouwen verspreidt. Het RIVM is daar niet zo bang voor. Het adviseert onder andere scholen om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Dat zou voldoende moeten zijn.

360 miljoen euro

Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Welke aanpassingen nodig zijn, verschilt sterk per school. Het kan al voldoende zijn om tussen de lessen door voldoende te luchten, maar in sommige scholen zullen dure technische aanpassingen nodig zijn.

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onder leiding van Doekle Terpstra bestaat uit vertegenwoordigers van de PO-raad, de VO-raad, GGD GHOR Nederland, VNG en het ministerie van OCW.

Lees meer…

Deel dit bericht: