De bezoldigingsmaxima voor schoolbestuurders gaan per 1 januari 2019 omhoog. Dat staat in de Wijziging regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

Het kabinet indexeert elk jaar de maximale bezoldiging van schoolbestuurders. Voor hen gelden zeven bezoldigingsklassen, al naar gelang de complexiteit van de organisatie waar zij leiding aan geven.

De maxima in de klassen A tot en met F liggen volgend jaar 3,5 procent hoger dan dit jaar. Voor klasse G geldt een stijging met 2,6 procent. De nieuwe maxima zijn afgerond op duizendtallen.

In 2019 gelden per klasse de volgende maxima:

  • Klasse A: 115.000 euro (stijging 4000 euro t.o.v. 2018)
  • Klasse B: 127.000 euro (stijging 5000 euro t.o.v. 2018)
  • Klasse C: 138.000 euro (stijging 5000 euro t.o.v. 2018)
  • Klasse D: 152.000 euro (stijging 6000 euro t.o.v. 2018)
  • Klasse E: 164.000 euro (stijging 6000 euro t.o.v. 2018)
  • Klasse F: 177.000 euro (stijging 6000 euro t.o.v. 2018)
  • Klasse G: 194.000 euro (stijging 5000 euro t.o.v. 2018)

Let op: dit zijn niet per definitie de bedragen die schoolbestuurders daadwerkelijk krijgen. Het zijn wettelijk vastgelegde maxima.

Lees meer…

 

Deel dit bericht: