‘Je kunt een bus laten voorrijden om naar een pretpark te gaan, maar met een beetje creativiteit kun je ook allerlei activiteiten in de omgeving van de school organiseren.’ Dit zegt directeur-bestuurder Roel Versleijen van Stichting Akkoord! voor openbaar primair onderwijs in Venlo en omgeving in een artikel in de Volkskrant over de vrijwillige ouderbijdrage.

Sinds augustus 2021 is het wettelijk zo geregeld dat leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, niet meer mogen worden uitgesloten van extra activiteiten die door het bevoegd gezag van een school worden georganiseerd. Het maakt daarbij niet uit of de ouders de bijdrage niet kúnnen of niet wíllen betalen. De wet is er gekomen op initiatief van de Tweede Kamerleden Peter Kwint van de SP en Lisa Westerveld van GroenLinks en kreeg steun van VOS/ABB.

Ouderbijdrage afschaffen

Versleijen vertelt in de Volkskrant dat de Limburgse stichting de vrijwillige ouderbijdrage afschaft. Een van de negen scholen die onder Akkoord! vallen heeft dat al gedaan, de rest volgt komend schooljaar. Dit is een bewuste keuze, legt de directeur-bestuurder uit: ‘Hier in de regio hebben we in toenemende mate te maken met gezinnen die worden geconfronteerd met schaarse middelen. Voor deze mensen is de ouderbijdrage lastig te organiseren. Als je die in stand houdt, creëer je toch een situatie waarbij ouders zich wellicht bezwaard voelen als ze niet betalen.’

Vorig jaar besloten de zeven openbare basisscholen in de gemeente Helmond de vrijwillige ouderbijdrage te schrappen. ‘We willen af van het stigma en de druk die onder ouders kan ontstaan als ze niet kunnen betalen’, zei toenmalig bestuurder Hans Fuchs van Openbare Basisscholen Helmond in het Eindhovens Dagblad.

Iedereen welkom

Fuchs benadrukte het motto ‘iedereen is welkom’ en stelde in de regionale krant dat al het onderwijs gratis moet zijn. Grote financiële gevolgen voor de organisatie had het besluit volgens hem niet, omdat de ouderbijdrage slechts 0,44% was van de totale bekostiging van Openbare Basisscholen Helmond.

De stichting in Helmond volgde de eveneens Brabantse scholenkoepel SAAM, die in 2019 als eerste onderwijsstichting in Nederland besloot om een einde te maken aan de vrijwillige ouderbijdrage. Daarover verscheen in februari 2020 dit artikel in magazine Naar School van VOS/ABB.

Deel dit bericht: