Een belangrijke succesfactor bij de innovatie van onderwijs is dat scholen zelf concepten bedenken en uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek naar de effecten van vijf concepten van de InnovatieImpuls Onderwijs.

Vier jaar lang hebben bijna 150 scholen in het primair en voortgezet onderwijs elk met een innovatieconcept geëxperimenteerd. SEO Economisch Onderzoek en ResearchNed concluderen positieve effecten op de efficiëntie en kwaliteit van het onderwijs.

Onderwijs op maat op basisscholen leidt onder andere tot hogere citoscores en tevreden ouders. Scholen in het voortgezet onderwijs gaan beter om met lerarentekorten en bij sommige concepten halen leerlingen betere resultaten.

Lees meer…