De Onderwijsraad roept iedereen op mee te denken over een advies op het gebied van taal en rekenen. Als u input voor dit komende advies wilt leveren, kunt u dat doen tot 15 april via dit formulier.

Het advies dat de Onderwijsraad gaat opstellen, komt er op verzoek van de Tweede Kamer. Die wil weten wat er nodig is om het niveau van de basisvaardigheden te verhogen. Het advies zal gaan over taal en rekenen gedurende alle fases in het onderwijs, van voor- en vroegschoolse educatie tot en met een leven lang ontwikkelen.

Het advies verschijnt naar verwachting in het najaar van 2022.

Lees meer…

Deel dit bericht: