De Inspectie van het Onderwijs heeft het Eindrapport Experiment Flexibele Onderwijstijden 2011-2014 gepubliceerd. Dit rapport uit september 2014 gaat over een onderzoek op elf basisscholen naar de effecten van flexibele schooltijden op de kwaliteit van het onderwijs.

Voor conclusies over het effect van flexibilisering van onderwijstijd op de kwaliteit van het onderwijs is het volgens de inspectie nog te vroeg. ‘Daarvoor waren de betrokken scholen in dit experiment te divers en te gering in aantal’, schrijft hoofdinspecteur Arnold Jonk in het voorwoord.

De inspectie maakt uit het experiment wel op dat er stevige randvoorwaarden nodig zijn voor een succesvolle invoering van flexibele schooltijden. Zo moet er een duidelijk door het bestuur goedgekeurd plan zijn, waarin naast de organisatorische zaken vooral ook het onderwijsinhoudelijke deel goed is beschreven.

Ook merkt de inspectie op dat voor een succesvolle invoering het team achter het concept moet staan en flexibel (individueel) onderwijs moet kunnen geven. Bovendien zijn een goede aansturing door de directeur en controle op de kwaliteit van het onderwijs essentieel.

Deel dit bericht: