Staatssecretaris Sander Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat voor verbetering van het onderwijs en vermindering van de werkdruk meer moet worden ingezet op het team dan op de individuele leraar.

Zijn brief volgt op een motie van de Tweede Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Loes Ypma (PvdA), waarin zij Dekker vroegen om te kijken hoe in het voortgezet onderwijs een maximum van 20 lesuren per (fulltime) docent en in het primair onderwijs een maximum van acht dagdelen voor een (fulltime) leerkracht kunnen worden gerealiseerd.

De staatssecretaris merkt op dat de motie vooral uitgaat van de individuele leraar en minder van schoolteams die het onderwijs vormgeven. Het creëren van ontwikkeltijd voor teams is volgens hem ‘misschien wel een beter en haalbaarder idee dan het maximeren van de lestijd voor alle leraren’.

Team bepaalt

Hij verwijst onder andere naar bevindingen van onderwijsadviseur Ben van der Hilst, die signaleert dat in scholen veel tijd verloren gaat door bijvoorbeeld gebrekkige teamvorming, onnodige vergaderingen en onduidelijke verantwoording.

Ook refereert Dekker aan De School in Zandvoort, waar elke tien weken een groepsleerplan wordt gemaakt. Het team van leraren bepaalt welke klussen daaruit voortkomen, waarbij wordt gekeken naar de specialiteit van de leraren en de opleidingsbehoefte. Zo wordt er op De School een efficiënte rolverdeling gemaakt.

2 miljard

De staatssecretaris merkt op dat uitvoering van de motie van D66 en PvdA 2 miljard euro per jaar zou gaan kosten. Dat geld is er volgens hem niet. Bovendien is het nog maar de vraag, zo merkt Dekker op, of de werkdruk dan daadwerkelijk zou verminderen en de kwaliteit van het onderwijs omhoog zou gaan.

Lees meer…

Deel dit bericht: