Het elfde Jaarcongres Brede School is op 19 april in de Jaarbeurs in Utrecht en heeft als hoofdthema: ‘inclusie’. Wat houdt dit begrip precies in, hoe wordt het toegepast en wat betekent het voor medewerkers op brede scholen en in kindcentra?

Drs. Jitske Kramer en dr. Jeannette Doornenbal houden een plenaire inleiding over de term inclusie. Prof. dr. Patrick Kenis geeft toelichting bij en tips voor succesvolle samenwerking in interprofessionele teams. Na de plenaire inleidingen kunnen de deelnemers kiezen uit 28 deelsessies verdeeld over zeven thema’s, waaronder samenwerken op de werkvloer, opleiden, beleid & bestuur, teamontwikkeling & professionalisering en veiligheid.

Het congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.De kosten zijn 295 euro exclusief btw, maar inclusief lunch.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit bericht: