Zeer moeilijk lerende jongeren mogen tot hun twintigste naar school, maar om financiële redenen krijgen ze daar vaak geen toestemming voor van het samenwerkingsverband. Dat meldt NRC.

De krant baseert zich op Reporter Radio. Dit onderzoeksjournalistieke programma op Radio 1 gaat aanstaande zondagavond over zeer moeilijk lerende jongeren die op hun achttiende of soms al op hun zestiende te horen krijgen dat ze niet meer naar school kunnen. Ze krijgen dan geen toelaatbaarheidsverklaring meer van het samenwerkingsverband.

Kwestie van geld

Voorzitter Wim Ludeke van het Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) zegt daarover in NRC dat het vaak een kwestie is van geld: ‘Dat wordt ongegeneerd beargumenteerd met de financiële situatie.’ Onderwijs voor deze groep jongeren is meestal duurder dan zorg, meldt de krant.

Stichting Down Syndroom spreekt in NRC zelfs van ‘machtsmisbruik’. Medewerker Gert de Graaf van deze stichting: ‘De taak van een samenwerkingsverband is de belangen van leerlingen behartigen, maar sommige voeren hun taak puur economisch uit. Deze groep leerlingen is klein en duur, en er valt in hun ogen blijkbaar geen eer aan te behalen.’

Individuele beoordeling

Directeur Norbert Bollen van het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Maastricht e.o. en Parkstad reageert hierop. Volgens hem moet er bij leerlingen die naar de dagbesteding gaan ‘wel een heel goede reden zijn’ om school voort te zetten. ‘Dat wordt individueel beoordeeld. Je bent niet meer leerplichtig. De school moet dan duidelijk maken wat je in die jaren nog extra gaat leren. Scholen vinden dat moeilijk’, aldus Bollen.

Lees meer…

Deel dit bericht: