PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing vindt het een slechte ontwikkeling als scholen hun vmbo-afdeling afstoten om ‘wit’ te blijven. Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk is daartegen. CDA-Kamerlid Michel Rog vindt het opsplitsen van scholengemeenschappen passen bij de wens voor kleinschalig onderwijs.

Trouw publiceerde zaterdag een artikel over het Aloysius College dat volgens de krant in verscheidenheid ten onder gaat. De gerenommeerde katholieke scholengemeenschap in Den Haag is genoodzaakt om volgend schooljaar de deuren te sluiten. Dat heeft te maken met een combinatie van falend financieel beleid en het bewust vasthouden aan het ideaal dat een brede scholengemeenschap met vmbo goed in voor de integratie.

De realiteit liet echter zien dat door de aanwezigheid van de vmbo-afdeling met veel culturele diversiteit met name autochtone Nederlanders niet meer voor de havo of het vwo van het Aloysius College kozen. Daardoor liep de school leeg.

Volgens Kamerlid Jadnanansing van de PvdA vergroot het afstoten van vmbo-afdelingen de tweedeling in de maatschappij, zo laat zij maandag in Trouw weten. Zij vindt dat de overheid dit moet tegengaan. Jasper van Dijk vindt dat wethouders ‘heel stevige gesprekken’ moeten voeren met schoolbesturen die vmbo-afdelingen afstoten.

Paul van Meenen van D66 zegt in Trouw dat hij als voormalig schoolbestuurder in Den Haag het fenomeen herkent.  Hij ziet echter ook schoolbesturen die samenwerken om te voorkomen dat problemen zoals bij het Aloysius College uit de hand lopen. De overheid moet daarop sturen, vindt hij, zonder direct allerlei nieuwe regels te verzinnen.

CDA-Kamerlid Michel Rog ziet geen probleem in het afstoten van vmbo’s. Volgens hem staat dit in het kader van de trend om het voortgezet onderwijs kleinschaliger te maken.

Geen signalen

Minister Jet Bussemaker van OCW reageerde in het opinieprogramma WNL op Zondag op het bericht in Trouw. Zij zegt ‘geen signalen’ te hebben dat scholen hun mavo- of vmbo-afdelingen ‘op heel grote schaal’ afstoten om aantrekkelijk te blijven voor ‘witte’ leerlingen en vwo’ers.

Bekijk WNL op Zondag (vanaf 9’35”).

Deel dit bericht: