Financieel expert Bé Keizer heeft voor VOS/ABB de onderwijsbegroting voor 2015 geanalyseerd. Hij kijkt door de cijfers heen en legt uit wat de begroting in concreto betekent voor het primair en voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u zijn analyse downloaden.

In zijn inleiding laat Keizer zien dat er in 2015 weliswaar aanzienlijk meer geld naar onderwijs gaat, maar dat dit bij lange na niet genoeg is. De structurele oorzaken van de achterstand waarmee het onderwijs nog steeds te maken heeft, zijn nog altijd aanwezig.

‘Zo is de toename van de werkgeverslasten niet weggenomen. De werkelijke ophoging van de lumpsum bedraagt voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs elk tientallen miljoenen euro’s, maar om de achterstand weg te werken zouden honderden miljoenen nodig zijn’, aldus Keizer.

Download de analyse (alleen voor leden)

Download de begrotingsstukken

Deel dit bericht: