De financieel experts Ron van der Raaij en Ronald Bloemers van VOS/ABB hebben een grondige analyse gemaakt van de OCW-begroting voor 2022.

De analyse van de begroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, gaat onder andere over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), het ontbreken van goed beleid voor verbetering van onderwijskwaliteit en de tekortschietende aanpak van het lerarentekort.

Ook laten Van der Raaij en Bloemers in hun analyse zien dat het kabinet bezuinigt op passend onderwijs en hoe dat de beweging naar inclusiever onderwijs kan hinderen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de analyse downloaden:

Analyse OCW-begroting 2022

Deel dit bericht: