‘De kernwaarden van het openbaar onderwijs kunnen je helpen om als school te bepalen wat je wel of niet doet. Ook in deze tijd. Natuurlijk houd je je als docententeam bezig met het voorkomen of tegengaan van achterstanden. Borg je daarnaast ook met elkaar dat er ruimte is om met leerlingen in gesprek te gaan over wat er gebeurt in de wereld?’ Dat zegt docent Isolde de Groot van de Universiteit van Humanistiek. Zij was betrokken bij het opstellen van de nieuwe kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

In een interview dat op het kernwaardeportaal www.openbaaronderwijs.nu van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs staat, legt zij uit het de nieuwe kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting en de daarbij behorende slogan Openbare scholen – waar verhalen samenkomen kunnen bijdragen aan een duidelijke profilering van de openbare school.

‘Bouw als school samen je verhaal. Dan wordt het makkelijker om ruimte te geven aan de kernwaarden en hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Bespreek hoe je met leerlingen praat en ze betrekt bij besluiten in de school, welke rol ouders hebben, hoe je de buurt onderdeel van de school laat zijn, hoe je feestdagen viert. Maar ook hoe je de kernwaarden terug laat komen in de verschillende vakken. Dan worden je waarden zichtbaar en kun je laten zien dat je bepaalde dingen belangrijk vindt en er een duidelijke visie op hebt.’

Lees het interview

Deel dit bericht: