Bijna driekwart van de leerkrachten in het basisonderwijs denkt dat hun leerlingen tijdens de corona-lockdown leerachterstanden hebben opgelopen. Dat meldt E-WISE, een commercieel bureau voor nascholing van leraren.

Het grootste deel denkt dat maximaal één op de vijf leerlingen leerachterstanden heeft opgelopen. Nog eens een kwart denkt dat dit het geval is bij 20 tot 40% van hun leerlingen, meldt E-WISE. Bijna de helft van de leerkrachten verwacht dat de achterstanden dit jaar zijn in te halen. Ze denken dat dit kan door meer huiswerk te geven, studiedagen op school te vervangen door lesdagen of extra uren in te plannen. Andere mogelijkheden die worden genoemd, zijn het instellen van zomerscholen en het inkorten van de zomervakantie.

E-WISE zegt zich te baseren op een onderzoek onder bijna 900 leraren. Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Motivaction.

Lees meer…

WC-Eend

Bestuurder Jeroen Goes van Stichting Fluvium laat via Twitter in reactie op dit bericht weten dat hij een totaal ander beeld heeft dan wat E-WISE meldt. Volgens hem is het onderzoek een voorbeeld van ‘Wij-van-WC-Eend’. ‘Dit is een commercieel bedrijf dat een onderzoek gebruikt voor hun eigen product’, aldus Goes, die zich afvraagt waarom dit bericht is geschreven.

De reden dat dit bericht is gepubliceerd is dat VOS/ABB informeert over actualiteiten die relevant zijn voor het primair en/of voortgezet onderwijs. Daarbij hanteert VOS/ABB de regel dat in berichten de bron altijd moet worden vermeld. Dit om de berichtgeving voor de lezer open, transparant en traceerbaar te maken.

Om extra te verduidelijken dat E-WISE een commercieel bureau is voor nascholing van leraren, is dit aspect na de aanklikbare naam van dit bedrijf toegevoegd aan de lead van dit bericht.

Inspectie vreest meer achterstanden

Eerder signaleerde de Inspectie van het Onderwijs op basis van een steekproef dat de scholen in de coronacrisis met online onderwijs op afstand maar deels kunnen voldoen aan de kerntaken van het onderwijs. ‘Er is een substantiële groep leerlingen (…) waarvoor afstandsonderwijs door de thuissituatie moeizaam of helemaal niet tot stand komt. De vrees is dat de achterstand van deze leerlingen, die vaak al relatief groot was, verder toeneemt’, aldus de inspectie.

Lees meer…

Deel dit bericht: