Het klimaatonderwijs zoals dat in Italië in de maak is, bevat onderdelen die bij ons al aan bod komen in burgerschapsonderwijs. Dat staat in antwoorden van onderwijsminister Arie Slob op Kamervragen van de Partij voor de Dieren (PvDD).

De vragen van Lammert van Raan van de PvdD volgden onder andere op een bericht in de Volkskrant. De krant meldde in november dat ‘in een poging de Trumps van deze wereld een definitief halt toe te roepen’ alle Italiaanse kinderen binnenkort een nieuw vak op school krijgen, namelijk klimaatles. Van Raan wilde van de minister weten in hoeverre het klimaat al een plaats heeft in het huidige Nederlandse onderwijs.

Klimaat in burgerschapsonderwijs

Slob antwoordt dat ‘principes van ecologische, sociale en economische duurzaamheid’ al aan de orde komen in het Nederlandse onderwijs. Hij noemt in dit kader burgerschapsonderwijs, maatschappijleer en vakken als natuurkunde en aardrijkskunde. De minister refereert in zijn antwoorden ook aan de curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs (curriculum.nu). Daarin worden duurzaamheid, gezondheid, technologie en globalisering aangemerkt. ‘Een onderwerp als klimaat is daar ook onderdeel van’, aldus Slob.

Lees meer…

Deel dit bericht: