Volgens een Belgische professor verwordt het Nederlandse onderwijs tot een ‘selectiefabriek’.  Dat zei hij gisteren op televisie in het actualiteitenprogramma Brandpunt van KRO-NCRV.  Veel scholen zouden de Cito-toetsen verkeerd  gebruiken. 

Brandpunt liet de Belgische hoogleraar pedagogiek Roger Standaert aan het woord. Hij heeft het Nederlandse onderwijssysteem onderzocht en concludeert dat de toetsen discriminatie in de hand werken. ‘Het is een pedagogisch onjuist systeem, omdat het niet werkt op een pedagogische manier, maar op een selectieve manier’, zegt hij in het programma.

Vergelijking

Professor Standaert vindt dat het onderwijs in Nederland hierdoor is verworden tot een ‘selectiefabriek’ ten voordele van de goede en ten nadele van de zwakke leerlingen. Het programma liet daarop zien dat Nederlandse scholen vaste percentages naar de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs laten doorstromen. Niet de individuele kennis en vaardigheden tellen daarvoor, volgens Brandpunt, maar de vergelijking met andere leerlingen via de toetsen.

De Belgische deskundige, auteur van het boek De becijferde school, vindt dat er beter gekeken kan worden welke leerlingen voldoen aan de eisen van het voortgezet onderwijs. Ook Nederlandse deskundigen denken er zo over, bleek uit het programma, dat ook onder anderen de Nijmeegse hoogleraar pedagogiek Anna Bosman aan het woord liet. Zij vindt dat de kinderen op basis van de toetsen te vroeg worden ingedeeld als zwak, middelmatig of sterk en is bang dat kinderen zich daarnaar gaan gedragen.

Hulpmiddel

Ten slotte zei Jacqueline Vissser, ketenmanager bij Cito, in het tv-programma: ‘Wij vinden het heel jammer en zorgelijk dat de toetsen zo worden gebruikt, want daar zijn ze helemaal niet voor bedoeld. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel voor leerkrachten op de basisschool om hun onderwijs te verbeteren. De toetsen zijn niet direct te koppelen aan een schoolniveau.’ Volgens Brandpunt gebeurt dat wel en het programma spreekt van ‘misbruik van cito-toetsen’.

Op dit moment zijn de basisscholen weer bezig met het opstellen van de schooladviezen. Elk kind in groep 8 moet vóór 1 maart zijn schooladvies krijgen. Het voortgezet onderwijs mag zich sinds vorig jaar bij de plaatsing van nieuwe leerlingen uitsluitend baseren op dat schooladvies. De eindtoets basisonderwijs wordt op 19, 20 en 21 april afgenomen.

Uitzending gemist? Hier is de reportage uit Brandpunt van 16 februari, 20.30 uur, terug te zien. 

Deel dit bericht: