De onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma willen de kerstvakantie een week langer maken en de zomervakantie een week korter. Daarmee willen het effect verkleinen van een eventuele opleving van het coronavirus in de winter.

Ze wijzen er in een brief aan de Tweede Kamer op dat het coronavirus de afgelopen jaren steeds in de winter piekte en dat daarom de kerstvakantie met een week moest worden verlengd. ‘Dit roept de vraag op of de schoolvakanties (…) moeten worden bijgesteld, zodat leerlingen zo min mogelijk les missen’, aldus de ministers.

Een langere kerstvakantie en kortere zomervakantie heeft gevolgen voor de planning van heel veel mensen. Daarom gaan de minister hierover binnenkort in gesprek met de partijen die de vakantiedata bepalen.

In hun brief staat ook dat het handig kan zijn om open dagen niet meer in de winter te plannen. Scholen zouden er volgens hen ook voor kunnen kiezen deze dagen in de herfst of het voorjaar te houden, wanneer het coronavirus een minder groot risico vormt.

Lees meer…

Deel dit bericht: