Voor leraren in het primair onderwijs schiet de lunchpauze er steeds vaker bij in als de school is overgestapt op het continurooster. Daarom pleit CNV Onderwijs voor gesubsidieerde tussenschoolse opvang.

Bij het continurooster lunchen alle leerlingen op school. Dit rooster is vooral gunstig voor ouders die beiden werken, omdat ze tussen de middag niet thuis hoeven te zijn.

Het continurooster gaat volgens de bond echter ’ten koste van leraren, omdat scholen geen geld ontvangen voor de tussenschoolse opvang bij het continurooster’. CNV Onderwijs pleit er daarom voor dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze opvang subsidieert, net zoals de naschoolse opvang.

Lees meer…

Deel dit bericht: