Leraren in het vmbo kunnen met online lesbrieven en videogastlessen de bedrijfspraktijk het leslokaal in halen. Dat is een initiatief van JetNet & TechNet.

De eerste lesbrief draait om het thema ‘duurzaamheid’. Hoe kun je in een metaalbedrijf slim energie besparen en materialen zo veel mogelijk hergebruiken? De onderbouw vmbo-leerlingen leren over metaal als grondstof en over recycling en energiebesparing in de metaalsector. Het thema van de tweede lesbrief is ‘energietransitie’. Deze lesbrief gaat onder andere over de opkomst van hernieuwbare energiebronnen en wat dat betekent voor de installatietechniek.

Voorzitter Adriaan de Graaff van Platform PIE: ‘Voor scholen is dit een mooie mogelijkheid om leerlingen ook in de anderhalvemetersamenleving te laten kennismaken met technische bedrijfstakken.’

Lees meer en bekijk deze trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=tVUjium_4sI&feature=youtu.be

Deel dit bericht: