Leerkrachten in het primair onderwijs beschikken over het algemeen over voldoende pedagogische en organisatorische competenties om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften les te geven in het kader van passend onderwijs. Toch denkt een kwart van hen deze leerlingen niet te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Nascholing is vooral gewenst op het gebied van kennis van leerlijnen, differentiatie en omgaan met gedragsproblemen.

In het onderzoeksrapport Passende competenties voor passend onderwijs van het Kohnstamm Instituut, bureau ITS van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Leiden staat verder dat leraren complexe vaardigheden nodig hebben om maatwerk te leveren aan zorgleerlingen. ‘Zo moeten leerkrachten op pedagogisch gebied bijvoorbeeld niet alleen leerlingen motiveren, maar ook zorgleerlingen eigen verantwoordelijkheid geven. Of op vakinhoudelijk en didactisch gebied niet alleen uitdagend les kunnen geven, maar ook voldoende kennis hebben van remediërende middelen’, melden de onderzoekers.

Leerkrachten zien het tot op zekere hoogte als een uitdaging om zorgleerlingen les te geven, zo staat in het rapport. ‘Toch denkt een kwart deze kinderen niet te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Dit komt overeen met eerder onderzoek: leraren leggen voor zichzelf de lat vrij hoog en vinden soms al gauw dat ze tekortschieten. Een derde voelt zich overbelast door het onderwijs aan zorgleerlingen. Maar werkdrukervaring lijkt daarbij eigenlijk een groter probleem te zijn dan onvoldoende competenties.’

In het rapport staat dat tweederde van de leerkrachten zelf bepaalde competenties verder wil ontwikkelen, vooral op het gebied van omgaan met gedragsproblemen. Ze willen zich ook meer bekwamen op vakinhoudelijk en didactisch gebied.