Minister Jet Bussemaker van OCW heeft het dialoog- en debatprogramma Gelijk=Gelijk? bekroond als het meest baanbrekende initiatief op homo-emancipatiegebied.

In Gelijk=Gelijk?, dat de LHBT-Innovatieprijs 2015 heeft gewonnen, leren basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 of 8 over vooroordelen en discriminatie vanwege religie, cultuur en seksuele diversiteit en hoe je dit kunt voorkomen. De gedachte achter dit programma is dat leerlingen ondanks verschillende achtergronden en opvattingen gedeelde waarden hebben.

De methode bestaat uit vijf of zes lessen op school. Ouders krijgen informatie over het project en worden uitgenodigd voor de afsluiting ervan.