VOS/ABB heeft zowel voor het primair als het voortgezet openbaar onderwijs een brochure gemaakt over het vormgeven van levensbeschouwing in de klas. De brochure is getiteld ‘Levensbeschouwing juist in het openbaar onderwijs’.

Met deze uitgave wil VOS/ABB scholen inspireren om werk te maken van levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs. Aangetoond wordt dat dit past bij de kernwaarden van openbaar onderwijs en bij de opdracht om invulling te geven aan burgerschapsvorming. Er zijn verschillende manieren om aandacht te besteden aan levensvragen en identiteitsvorming bij kinderen. Daar gaat de brochure nader op in.

De versie voor het primair onderwijs is onlangs naar de leden verstuurd, ingesloten bij  magazine Naar School nr 2, en is bovendien hier te downloaden.

De versie voor het voortgezet onderwijs wordt nu gedrukt en is te bestellen via het e-mailadres welkom@vosabb.nl. De digitale versie kunt hier al downloaden.

 

 

 

Deel dit bericht: