De leerplicht en de kwalificatieplicht moeten worden afgeschaft. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Libertaire Partij (LP).

De LP stelt dat iedereen een natuurlijke drang heeft om te leren en dat daarom de leerplicht en kwalificatieplicht kunnen verdwijnen. Bovendien gelooft de LP dat vrijheid en autonomie zonder sturing van de overheid het beste onderwijs opleveren. De partij stelt ook dat niemand recht heeft op onderwijs, omdat dit zou betekenen dat leraren verplicht zijn om les te geven. In het programma wordt nadrukkelijk gepleit voor (thuis)onderwijs door ouders.

De overheid zou onderwijs niet meer mogen financieren. In plaats daarvan zou iedereen die wil investeren in zichzelf de kosten voor onderwijs zelf moeten dragen. Voor wat betreft kinderen moeten de ouders dat doen, net zoals zij betalen voor voeding en kleding. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, moeten scholen gaan concurreren op prijs. De kosten kunnen worden gedrukt door ouders het onderwijs te laten verzorgen in plaats van leraren.

Als de overheidsfinanciering van de scholen stopt, kunnen volgens de LP de belastingen drastisch omlaag.

Lees meer…

Deel dit bericht: