Pas afgestudeerde pabo’ers die aan de slag gaan bij de katholieke stichting Primenius krijgen hun collegegeld van 6000 euro terug. Het Dagblad van het Noorden (DvhN) spreekt van een lokpremie in strijd tegen het lerarentekort.

In de krant staat staat dat ook onderwijs- en klassenassistenten die na hun mbo 4-opleiding een tweejarige associate degree-opleiding doen, hun studiekosten vergoed krijgen.

Bestuursvoorzitter John van Meekeren van Primenius ziet het als ‘het naar voren trekken van scholingsgeld’. Nieuwkomers die hun studiegeld terugkrijgen, moeten minimaal drie jaar bij Primenius in dienst blijven.

Primenius heeft 33 basisscholen in Groningen en Drenthe

Lees meer…

Lokpremie Katwijk

De lokpremie in Groningen volgt op de bonus van 10.000 euro die het protestants-christelijke Andreas College in Katwijk in personeelsadvertenties vermeldde voor het werven van een wiskundeleraar en een ICT-docent.

Jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB wees er toen op dat er in de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs geen grond is voor een bonus om leraren te werven. ‘Vanuit de cao kun je beleid met de (G)MR vaststellen om toelagen te verstrekken, maar dat dient gestoeld te zijn op beoordelingsbeleid. Dat kan dus niet voordat je ergens komt werken. Een mogelijkheid voor dergelijke bonussen is er niet’, aldus Bloemers.

Wat betreft de lokpremie van Primenius merkt hij op dat ook hiervoor geen grondslag lijkt te zijn in de cao’s. Het risico van terugvordering van het geld door het ministerie van OCW is gering, zegt Bloemers, ‘maar is net als bij te gortige ontslagvergoedingen wel aanwezig’.

Lees meer…

Deel dit bericht: