‘We moeten af van de verzuiling in het onderwijs’, zegt onderwijsadviseur Ineke Struijk in het Algemeen Dagblad.

Struijk is religiewetenschapper, geeft les aan de Brede School Academie in Utrecht en adviseert scholen op het gebied van identiteit. Eerder was ze leraar in groep 8 van de openbare J. P. Waaleschool in Gorinchem.

In het artikel in de zaterdageditie van het AD, dat over zingeving gaat, zegt Struijk dat er een einde moet komen aan de verzuiling in het onderwijs. ‘Een school is er voor levensbeschouwing in het algemeen. Daar moet je juist leren over diversiteit in de samenleving.’

Ze wijst erop dat Nederland tegenwoordig geseculariseerd is en dat het onderwijs de enige sector is waar de verzuiling nog bestaat.

School!

Het pleidooi van Struijk sluit aan bij het ideaal School! van VOS/ABB. Met dit ideaal streeft VOS/ABB naar onderwijs zonder denominaties. Er zouden in de toekomst geen openbare, katholieke, christelijke of wat voor scholen dan ook meer moeten zijn, maar scholen waar elk kind welkom is en die op basis van wederzijds respect aandacht hebben voor diverse levensbeschouwingen.

Ineke Struijk pleitte in 2013 in een artikel in magazine School! van VOS/ABB samen met godsdienstpedagoog Erik Renkema voor meer focus levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs

In 2012 verscheen in School! een artikel waarin Struijk ingaat op actieve tolerantie in het openbaar onderwijs. Dat was in 2011 het onderwerp van haar masterscriptie.