De grote toeloop van vluchtelingen brengt nu ook het voortgezet onderwijs in financiële problemen. Dit wordt opgelost met bekostiging op maat voor scholen die hiermee te maken hebben.

Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW vandaag aan de Tweede Kamer, in reactie op een motie van Kamerlid Jesse Klaver (GroenLinks). Volgens Dekker gaat het vooralsnog om slechts drie scholen in het voortgezet onderwijs die melden dat de instroom van asielzoekerskinderen ineens zo groot is, dat er financiële tekorten ontstaan.

‘Met elk van deze scholen ben ik in gesprek om te kijken of een specifieke bekostigingsmaatregel noodzakelijk is’, schrijft Dekker in zijn Kamerbrief. Daarnaast onderzoekt hij of de huidige regelingen aangepast moeten worden om sterke fluctuaties op te kunnen vangen. De VO-raad heeft er inmiddels op aangedrongen dat er een generieke regeling komt, zoals die sinds kort ook voor het primair onderwijs geldt.

Eerder deze week meldde de Volkskrant dat sommige scholen ’tonnen uit eigen zak bijleggen’ door de grote toestroom van nieuwe asielkinderen uit onder meer Syrië. De Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (LOWAN) zei in dat artikel dat de instroom nog nooit zo hoog is geweest, en noemde het ‘een extreme situatie’. Het gaat vooral om scholen die in de buurt van een nieuw geopend asielzoekerscentrum staan.

Regeling voor PO al aangepast

Voor het primair onderwijs is inmiddels een aanpassing gedaan in de nieuwe Regeling bekostiging personeel PO 2014/2015. Daarin zitten nu drie artikelen die voorzien in bijzondere bekostiging voor basisscholen die te maken hebben met een grote toename van het aantal asielzoekerskinderen (artikelen 43, 44 en 45). Deze scholen mogen tussentijds extra bekostiging aanvragen als er na 1 oktober en vóór 1 juli 10 of meer nieuwe asielzoekerskinderen bij zijn gekomen.

 

 

Deel dit bericht: