Het juninummer van magazine Naar School! gaat onder andere over de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Hiermee kunnen openbare en algemeen toegankelijke scholen laten zien waar zij voor staan. Bij de kernwaarden hoort de slogan Openbaar onderwijs – waar verhalen samenkomen.

Let op: de verzending van het magazine is niet helemaal goed verlopen. Heeft u een abonnement, is Naar School! niet bij u bezorgd en wilt u alsnog een exemplaar toegestuurd krijgen? Stuurt u dan een mailtje naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Ik heb Naar School! niet ontvangen’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw postadres.

De drie nieuwe kernwaarden komen in de plaats van de zes kernwaarden die VOS/ABB ruim tien jaar geleden samen met de aangesloten schoolbesturen vaststelde. Steeds meer openbare scholen en schoolbesturen gaven aan dat die kernwaarden gedateerd overkwamen. De nieuwe kernwaarden sluiten naadloos aan bij het karakter van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van nu. Ze zijn compact en duidelijk geformuleerd. Openbare en algemeen toegankelijk scholen en schoolbesturen kunnen er direct mee aan de slag. De kernwaarden zijn opgesteld door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in samenspraak met het onderwijsveld.

Bij de kernwaarden hoort het online portaal www.openbaaronderwijs.nu. Dit bevat allerhande informatie en praktische tools, waarmee scholen en schoolbesturen de identiteit van het openbaar onderwijs op de voorgrond kunnen plaatsen. Ook gaat het artikel over het congres Wat is jouw verhaal?! op 4 november in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Dit had op 18 maart moeten plaatsvinden, maar het moest worden verzet vanwege de coronacrisis. Bij het magazine zit bovendien een mooi boekje over de nieuwe kernwaarden.

Coronacrisis

De coronacrisis komt natuurlijk ook aan bod in het juninummer van ons magazine. Zo vertelt directeur Jaco van den Dool over de manier waarop openbare basisschool De Pijlstaart in Vinkeveen snel kon overschakelen op online onderwijs op afstand. Het is volgens hem van belang om daarbij het groepsgevoel in het oog te houden. Elke dag begon met een samenkomst of een persoonlijke boodschap. Het blad besteedt ook aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis voor VOS/ABB.

Naar School! nam verder een kijkje bij openbare basisschool De Boomgaard in het Zuid-Hollandse dorp Streefkerk. Deze school werkt volgens het principe van inclusief onderwijs. Al zeven jaar is hier geen enkel kind verwezen naar speciaal onderwijs. Clusterdirecteur Anouk Vonk vertelt hoe de school daarin slaagt. Het is geweldig, benadrukt ze, om kinderen te zien opbloeien. ‘Eén kind zegt zelf dat we haar gered hebben. Dat is voor ons een pareltje’, aldus Vonk.

Diploma praktijkonderwijs

Ook op de praktijkschool behalen de leerlingen in de toekomst een diploma. Alle PRO-scholen worden hiertoe verplicht vanaf schooljaar 2021. ‘En terecht,’ zegt voorzitter Nicole Teeuwen van de Sectorraad Praktijkonderwijs in het juninummer. ‘Deze jongeren verdienen net zoveel erkenning als elke andere scholier.’  Openbare praktijkschool Het Segment in Gouda reikt al jaren diploma’s uit aan leerlingen. ‘We zijn daarmee gestart omdat wij vonden dat zij veel prestaties leveren en hard werken. En dus boter bij de vis verdienden, net als leerlingen van andere scholen’, benadrukt directeur Arian Koops van Het Segment.

Directeur-bestuurder Guus Hagt van de Mondia Scholengroep op Walcheren waarschuwt in Naar School! voor de grote risico’s die kleven aan de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs. Die voorgestelde vereenvoudiging zal ertoe leiden dat brede scholengemeenschappen minder geld krijgen. Met name in krimpgebieden kan dit grote gevolgen hebben. ‘Dit zal ten koste gaan van ons onderwijs’ zegt Hagt, die in het blad voorrekent hoeveel geld zijn organisatie zou moeten inleveren. Hij legt uit hoe het kabinet de pijn kan verzachten, in het belang van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs.

Andere onderwerpen

  • Meer ruimte voor segregatie: kritische noot van directeur Hans Teegelbeckers over Meer ruimte voor nieuwe scholen.
  • Hoe je een conflict écht goed oplost: openbare basisschool Villa Kakelbont hanteert de Verbindende Aanpak.
  • Een gebouw om trots op te zijn: basisschool Wonderwijs in Hoensbroek.
  • Breinkennis helpt bij werkdruk: de coaches Conny Groeneveld en Joke van Diest vertellen hoe het werkt.
  • Voordeel & gemak: de meerwaarde van het lidmaatschap van VOS/ABB
  • Hoe zit het nu precies: de Onderwijsjuristen geven antwoord op veelgestelde vragen.
  • Ziekmelding van een werknemer: om welke gegevens mag een werkgever vragen?

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Dit schooljaar is dat overigens slechts vier keer, omdat het aprilnummer vanwege de coronacrisis niet kon uitkomen. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met OnderwijsMedia.

Lees het magazine online of download het blad als pdf.

 

Deel dit bericht: