Het zomernummer van magazine School! gaat onder andere over de vraag of het huidige duale bestel op grond van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs nog wel houdbaar is.

Oud-conrector en historicus Carel Verhoef pleit voor een andere interpretatie van artikel 23 van de Grondwet. Religie en levensbeschouwing vormen volgens hem geen goede basis meer van het duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs.

Hij vindt dat de gemengde school het uitgangspunt moet zijn. Zijn gedachte is dat kinderen en jongeren met verschillende achtergronden elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect  moeten ontmoeten. Dat kan maatschappelijke spanningen tegengaan.

Van Verhoef verscheen eerder dit jaar bij uitgeverij Aspekt het boek Inperking vrijheid van onderwijs.

Waarom muurtje?

School! schrijft ook over bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht en lid van de Onderwijsraad Pieter Huisman. Die stelde onlangs in Dordrecht op een symposium over de vrijheid van onderwijs de vraag waarom er eigenlijk nog ‘een muurtje’ tussen de openbare en bijzondere school staat.

In het zomernummer is tevens aandacht voor studiedagen voor het beste openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Deze studiedagen worden georganiseerd door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Een andere mogelijkheid is om uw school te profileren met gratis workshops over mensenrechteneducatie.

Vmbo-t en havo

Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn het plan om vmbo-t en havo samen te voegen, een project in Amsterdam om iedereen te laten meedenken over de toekomstige school en een stoomcursus ondernemen voor groep 8-leerlingen.

Het zomernummer van magazine School! gaat ook over passend onderwijs. Bestuurssecretaris Pascal van de Ven van de Openbare ScholenGroep Schoonoord in Zeist vertelt over snellere, betere en goedkopere hulp voor zorgleerlingen.

Verder kan op basis van cijfers van de Geschillencommissie passend onderwijs worden geconcludeerd dat de invoering van passend onderwijs dit schooljaar goed is verlopen. Er zijn echter ook zorgen, vertelt een moeder van een cluster 2-leerling.

Er staan nog meer interessante artikelen in School!:

  • Vreedzame school stimuleert actief burgerschap. Directeur André Martens van de openbare Annie M.G. Schmidtschool in Amsterdam vertelt over dit concept.
  • Dick Horseling (102): een echte openbaar-onderwijsman. Hij werkte bijna 25 jaar bij VOO, wat toen nog Volksonderwijs heette.
  • Sponsoring kan onder voorwaarden. VOO is kritisch over sponsoring van scholen, VOS/ABB ziet juist kansen.
  • Leerlingen beseffen wat vrijheid betekent. Holocaust-overlevende Hetty Verolme in gesprek met leerlingen van Openbare Scholengemeenschap De Ring van Putten in Spijkenisse.

Abonnement

Magazine School! wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 29,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

U kunt het zomernummer van magazine School! downloaden.

Lees eerdere nummers van magazine School!.

Deel dit bericht: