Medio september bestuurders-cao voortgezet onderwijs

De Vereniging van Toezichthouder in Onderwijsinstellingen (VTOI) hoopt medio september het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe bestuurders-cao in het voortgezet onderwijs aan haar leden te kunnen voorleggen.

Voorwaarde is wel dat de uitvoeringsinstantie WW+ voor bovenwettelijke WW-uitkeringen de bestuurders in het voortgezet onderwijs als groep accepteert tegen de meerkosten van 0,5 procent. ‘Als dit niet het geval is, dan hebben we geen akkoord’, aldus de VTOI.

De bestuurders hebben de VTOI te kennen gegeven dat zij de bovenwettelijke uitkering terug willen in hun cao. Dat heeft te maken met hun kwetsbare positie. ‘Toezichthouders pakken veel meer hun rol en treden sturender op. Dat kan tot verschil in inzichten, dus conflicten, leiden’, zo schrijft de VTOI.

Voorheen konden bestuurders bij ontslag nog onderhandelen. Nu is er enkel sprake van een gemaximeerde transitievergoeding. Daar waar een bestuurder gemiddeld 126.000 euro per jaar verdient, krijgt hij bij ontslag 70 procent van het maximale dagloon. Dat komt neer op 52.000 euro.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl