Het onderwijs moet structureel worden gefaciliteerd in het professionaliseren, opleiden en ondersteunen van leraren binnen het domein burgerschapsonderwijs. Dat staat in een open brief van onder andere VOS/ABB aan de Tweede Kamer.

De brief staat in het teken van de bespreking in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel voor de verduidelijking van de burgerschapsopdracht voor het onderwijs. VOS/ABB en de overige afzenders van de open brief benadrukken dat dit een belangrijk en breed onderwerp is. Het gaat namelijk niet alleen gaat over het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, maar ook over het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties om bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving.

Burgerschapsonderwijs vormgeven

‘Juist als we het hebben over burgerschapsonderwijs wordt duidelijk dat er niet alleen sprake is van doelmatige overdracht van kennis, maar ook van vorming van sociale en morele competenties. Terecht wordt er van scholen gevraagd om met een visie en planmatige aanpak te komen als die ontbreekt. Het is een belangrijke taak voor scholen om de pedagogische visie op burgerschap expliciet te verwoorden en te laten zien hoe zij burgerschapsonderwijs vormgeven’, zo staat in de brief.

Daarin staat ook de constatering dat het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt, te weinig oog heeft voor de handelingsverlegenheid en/of professionaliseringsbehoefte van leraren. ‘Er wordt ingezet op ‘verduidelijking’ en ‘meer handhaving’, terwijl bijvoorbeeld het niet durven optreden tegen jongeren die antisemitische of islamofobe uitlatingen doen niet wordt opgelost met meer duidelijkheid. Het beleid ten aanzien van burgerschapsonderwijs zou daarom tevens gericht moeten zijn op het professionaliseren, opleiden en ondersteunen van leerkrachten en docenten binnen het domein burgerschapsonderwijs.’

Lees de open brief aan de Tweede Kamer

Deel dit bericht: