In het stembusakkoord Handen Thuis staat dat scholen meer aandacht moeten hebben voor relationele aspecten van seksualiteit.

Het akkoord is maandag ondertekend door zes politieke partijen: GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS. Er staat in dat er ‘een effectief aanvalsplan tegen seksueel ongewenst gedrag’ moet komen, omdat 40 procent van de vrouwen en 13 procent van de mannen een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding heeft meegemaakt. ‘Naar schatting 850.000 vrouwen hadden weleens geslachtsgemeenschap tegen hun wil’, meldt kenniscentrum Rutgers die het initiatief nam tot het opstellen van het stembusakkoord.

Er zou daarom meer nadruk moeten komen te liggen op relationele aspecten van seksualiteit. ‘In alle klassen (…) zou uitgebreid aandacht moeten worden besteed aan seksuele vorming, inclusief seksuele wensen en grenzen. De huidige kerndoelen kunnen concreter: seksuele grensoverschrijding moet onderdeel zijn van het curriculum van de toekomst’, zo staat in het stembusakkoord.

Download stembusakkoord Handen Thuis

Deel dit bericht: