In Nieuws

Onderwijs op afstand leidt tot een sterke toename van kansenongelijkheid. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek naar effecten van de coronacrisis op het onderwijs.

Aan het onderzoek van onderwijssocioloog Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam deden ruim 1300 ouders mee van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.  Er kwam naar voren dat ouders graag wil helpen met onderwijs op afstand, maar dat hoger opgeleide ouders daar over het algemeen beter in slagen dan laagopgeleide. Ook de aanwezigheid van een laptop of tablet in huis maakt een verschil in kwaliteit.

Er blijkt ook een verschil tussen de verschillende onderwijssectoren. Ouders zien dat er in het vwo meer wordt gedaan met onderwijs op afstand dan in het vmbo. Een ander verschil dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat ouders beter in staat zijn om hun dochters te helpen bij thuisonderwijs dan hun zonen.

De voorlopige conclusie is dat door onderwijs op afstand in de coronacrisis de kansenongelijkheid sterk toeneemt.

Lees meer…

Delen