Om het aantal coronabesmettingen verder terug te dringen, zou er een andere aanpak moeten worden gekozen voor scholen. Nieuwsuur sprak hierover met kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

Ze wijst erop het aandeel middelbare scholieren in het totale aantal besmettingen toeneemt. Het is volgens haar zorgelijk dat het aandeel positief geteste scholieren nu boven het landelijke gemiddelde ligt. ‘We hebben al veel maatregelen genomen buiten de scholen. Als we naar beneden willen met de cijfers, dan denk ik dat we ook naar de scholen moeten kijken.’

Bruijning noemt in Nieuwsuur variabele start- en eindtijden en spreiding van pauzes als opties. Dat kan het aantal contacten dat leerlingen hebben verminderen. Leerlingen anderhalve meter afstand van elkaar laten houden acht ze niet realistisch: ‘Ik denk dat het ingewikkeld wordt om dat nu nog in te voeren.’ Ze pleit er ook voor om sneltesten te gaan inzetten, bijvoorbeeld als er in een klas meerdere besmettingen zijn. ‘Je kunt besmette kinderen dan kortstondig isoleren en het onderwijs door laten gaan. Een andere strategie is het testen van de hele school.’

Lees meer…

Meer vragen dan antwoorden

De VO-raad laat in reactie op de uitzending van Nieuwsuur weten dat nieuwe wetenschappelijke inzichten in het Outbreak Management Team (OMT) worden gewogen en indien nodig tot aangepaste adviezen leiden. ‘Wij roepen deskundigen dan ook op hun inzichten te delen met het OMT en niet via de media hiervoor aandacht te vragen. Dit laatste creëert namelijk onnodig onrust en levert meer vragen op dan antwoorden’, aldus de sectororganisatie.

Deel dit bericht: