Het aantal werkloosheidsuitkeringen in het onderwijs is in december toegenomen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de werkloosheid in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7000 per maand is gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog.

In december waren 588.000 mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden licht toe met gemiddeld 3000 per maand.

December 2015 telde 446.000 WW-uitkeringen, 1,1 procent meer dan december 2014. Onder andere in het onderwijs nam het aantal uitkeringen toe.

Lees meer…