Ruim driekwart van de schoolbesturen in het funderend onderwijs functioneerde in 2023 voldoende of goed. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2024.

Ten opzichte van 2022 zijn er verschuivingen zichtbaar. Het aandeel schoolbesturen dat van de inspectie het stempel ‘goed’ kreeg, nam iets toe van 7,1% in 2022 naar 9,2% in 2023. Het aandeel schoolbesturen dat vanwege geconstateerde tekortkomingen een onvoldoende kreeg van de inspectie, daalde van 25,9% naar 25,0%.

In 2023 zijn minder vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen uitgevoerd dan in 2022 (152 ten opzichte van 255), omdat de inspectie daar minder prioriteit aan gaf.

Samenwerkingsverbanden

Wat betreft de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs valt op dat een op de drie besturen tekortkomingen kent. Dat was in 2022 het geval en in 2023 ook. In 2022 kreeg één bestuur het predicaat ‘goed’, terwijl in 2023 geen enkel bestuur van een samenwerkingsverband door de inspectie als ‘goed’ is beoordeeld.

Lees meer…

Deel dit bericht: