Heeft u al gemeld welke energiebesparende maatregelen uw school neemt? Dit bent u wettelijk verplicht. Als u dat wilt, kan ons collectief Energie Voor Scholen de melding voor u verzorgen!

Doel van de meldplicht die is ingesteld door de overheid, is het terugdringen van energiegebruik en CO2-uitstoot. De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Het betreft energiebesparende maatregelen waarvan de terugverdientijd vijf jaar of minder is.

Dwangsom 1000 euro

Als u nog niet heeft gemeld welke energiebesparende maatregelen uw school neemt, bent u in overtreding. De melding had u namelijk uiterlijk op 1 juli 2019 moeten doen. Deze wettelijke verplichting vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Als blijkt dat uw school (of scholen) nog niet aan de meldplicht voldoet, dan kan via de lokale Omgevingsdienst een dwangsom worden opgelegd. Die dwangsom bedraagt in de regel 1000 euro per overtreding.

Uitbesteden?

Wij kunnen ons voorstellen dat het handig is om de verplichte melding uit te besteden. Ons collectief Energie Voor Scholen kan de melding voor u verzorgen.

Meer informatie

Deel dit bericht: