Als het onderwijsgeld direct naar de scholen gaat, zoals D66 wil, zal er mínder geld naar de klassen gaan. ‘Als dit de onderwijspartij is, dan staat de politiek wel erg ver van de werkelijkheid af’, zegt Matthijs Brinkhuis, beleidsmedewerker Kwaliteit & Financiën van Stichting PPO de Link, in het voorjaarsnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB.

Het plan om het onderwijsgeld niet meer via de besturen te laten lopen, maar direct aan de scholen te geven, komt uit de koker van D66’er Paul van Meenen. Hij verkeert in de veronderstelling dat op die manier meer geld naar het primair proces kan. Maar als zijn plan realiteit wordt, zou het tegenovergestelde gebeuren, benadrukt Brinkhuis.

‘Welk probleem denkt D66 hiermee op te lossen?’, vraagt hij zich hardop af. ‘Er wordt gezegd dat schoolleiders geen invloed hebben op de besteding van het onderwijsgeld, maar wij herkennen dat beeld helemaal niet. Mocht D66 daar voorbeelden van kennen, dan moet de politiek dát aanpakken. Regel dat desnoods formeel nog scherper. Dat is prima en het zal bij de meeste besturen niets veranderen.’

Brinkhuis gaat verder: ‘D66 heeft het ook over hoge overheadkosten, maar dat is nog nooit aangetoond. Het is iets wat makkelijk wordt gezegd, maar er is geen enkel onderzoek waar dat uit blijkt. Toch wil D66 daarom af van de schoolbesturen, maar als alle scholen elk hun eigen bedrijfsvoering moet gaan regelen, zullen ze snel samenwerkingsvormen en ondersteuning zoeken. Dat levert veel meer overheadkosten op dan we nu hebben.’

D66 simplificeert werkelijkheid

Gerbrand de Lange, voorzitter van het college van bestuur van Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad, is verbijsterd over dit plan in het verkiezingsprogramma van D66. ‘Het is buitengewoon frustrerend als je ziet hoe gesimplificeerd er over het werk van

schoolbesturen wordt gesproken’, zegt hij. Net als Brinkhuis wijst hij erop dat de scholen allang een eigen begroting maken en daarin zelf keuzes maken.

‘De scholen krijgen op basis van hun aantal leerlingen een eigen budget. Daarbinnen worden juist de beslissingen over het onderwijs door de scholen zelf genomen. Het bestuurskantoor doet dingen die door een gezamenlijke aanpak leiden tot kostenbesparing of meer kwaliteit. Dat zijn lasten die wij wegvangen voor de scholen, zodat zij zich daadwerkelijk met het onderwijs in de school kunnen bezighouden.’

Plan D66 gaat ten koste van werkvloer

Jaap Hansen, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, noemt het plan van D66 vooral ‘populair’. Hij wijst er echter dat schoolleiders niet zitten te wachten op allerlei extra verplichtingen vanwege de bedrijfsvoering. Scholen zijn hier niet op ingericht, benadrukt hij. ‘Zij beschikken niet over de expertise hiervoor en zijn dan

dus aangewezen op extra administratieve ondersteuning. Dat zal ten koste gaan van handen op de werkvloer.’

Hansen wijst er bovendien op dat scholen allemaal zelf reserves zouden moeten gaan aanleggen voor de risico’s op gebied van

personeel en huisvesting. ‘Risico’s die wij als bestuur kunnen opvangen vanuit een solidariteitsprincipe en een gedeelde verantwoordelijkheid.’ Daar komt nog bij dat een schoolbestuur veel dingen efficiënter voor de scholen kan organiseren. ‘Denk aan grote contracten voor centrale inkoop. Als elke school op eigen houtje contracten gaat sluiten, kost dat meer’, aldus Hansen.

Lees het hele verhaal:

Verbazing en frustratie over D66-plan voor directe bekostiging

 

Deel dit bericht: