Ouders moeten meer betalen voor buitenschoolse opvang (bso). Dat heeft ertoe geleid dat daar minder gebruik van wordt gemaakt, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Er wordt meer informele opvang georganiseerd met familie of bekenden.

Het SCP keek onder andere naar de instroom in de kinderopvangtoeslag voor bso. Die instroom nam in de periode 2011-2013 af van 91.000 naar 76.000. Tegelijkertijd nam de uitstroom toe van 83.000 in 2011 naar 98.000 in 2012 (de cijfers over 2013 zijn niet beschikbaar).

Gecorrigeerd voor het afnemend aantal geboortes en voor kinderen die geen toeslag meer krijgen maar wel op de opvang zitten, zijn de verschillen overigens iets kleiner, meldt het SCP.

De meeste ouders die minder of helemaal niet meer gebruikmaken van bso, noemen de gestegen kosten doorslaggevend voor hun besluit, al of niet in combinatie met gedaalde inkomsten of de vrees daarvoor. De gestegen werkloosheid als gevolg van de economische crisis en het risico om zonder baan te komen zitten, spelen hierbij een belangrijke rol.

Download het SCP-rapport ‘Krimp in de kinderopvang’

Deel dit bericht: