Het aantal spijbelaars in het schooljaar 2013-2014 is aanzienlijk gedaald en de verzuimregistratie van scholen en gemeenten is verbeterd. Dat en meer staat in de leerplichtbrief die staatssecretaris Sander Dekker elk jaar op de Dag van de Leerplicht naar de Tweede Kamer stuurt.

In de brief staat ook dat het aantal jongeren dat thuiszit, stabiel is gebleven. Dat geldt zowel voor het aantal leerlingen dat niet op een school is ingeschreven, als voor het aantal leerlingen dat wel op een school is ingeschreven, maar langer dan vier weken verzuimt.

Dekker schrijft dat hij met gemeenten en samenwerkingsverbanden afspraken gaat maken over het verminderen van het aantal jongeren dat thuiszit en ook over het terugbrengen van de duur van het thuiszitten.

‘Als er niet direct een passend aanbod is, dan moet dat binnen drie maanden alsnog tot stand komen’, aldus de staatssecretaris in de leerplichtbrief 2015.

Deel dit bericht: