Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven denkt dat het in het basisonderwijs beter is gesteld met de aandacht voor seksuele diversiteit dan kenniscentrum Rutgers stelt.

Uit onderzoek van Rutgers onder ruim 400 schoolleiders bleek dat seksuele diversiteit nog lang niet overal aan bod komt, terwijl scholen sinds 2012 wettelijk verplicht zijn daar aandacht aan te besteden. Van de basisscholen geeft 87% lessen over relaties en seksualiteit en 40% gebruikt daarvoor een erkende lesmethode. Bij 35% van de basisscholen komt echter homoseksualiteit niet aan bod.

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp van D66 stelde naar aanleiding van de onderzoeksresultaten vragen aan haar partijgenoot en onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Die antwoordt onder andere dat de conclusie dat op een derde van de basisscholen geen les wordt gegeven over seksuele diversiteit, niet zonder meer kan worden getrokken. De minister wijst op een eerder onderzoek dat werd uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. Daaruit kwam naar voren dat 86% van de scholen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit, waaronder homoseksualiteit.

Van Engelshoven wijst er verder in haar antwoorden op dat in het regeerakkoord is afgesproken dat het kerndoel seksuele diversiteit verder wordt aangescherpt en dat dit wordt meegenomen in de curriculumherziening.

Lees meer…

Deel dit bericht: