Het kabinet komt met een nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Het doel daarvan is onder andere dat op scholen op een open en respectvolle wijze kan worden gesproken over seksualiteit en seksuele grenzen. Dat melden onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en zijn collega Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Het actieplan moet een fundamentele cultuurverandering bewerkstelligen. Dat is nodig, benadrukken Dijkgraaf en Van Gennip, om een einde te maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Dit vraagt volgens hen om een overheid ‘die bewustwording creëert, faciliteert, normeert, handvatten biedt en waar nodig sanctioneert’. Het gaat er om, zo schrijven ze, dat er in de samenleving geen plek meer is voor seksuele intimidatie en geweld.

Onderdeel van het actieplan is dat seksualiteit en seksuele grenzen op een open en respectvolle wijze besproken kunnen worden ‘in de opvoeding van onze kinderen, zowel thuis als op school’.

Mariëtte Hamer wordt in april aangesteld als ‘regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’ voor een periode van drie jaar. De huidige SER-voorzitter en voormalig fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer krijgt als taak de ‘noodzakelijke cultuurverandering’ aan te jagen, zo staat in de brief van Dijkgraaf en Van Gennip.

Lees meer...

Deel dit bericht: